TEST | Hero | VI24 | Seeds

Használati feltételek

A weboldal vagy webes alkalmazás (a továbbiakban a „Weboldal”) használatával Ön elfogadja Rijk Zwaan weboldalainak használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket az alábbiakban meghatározottak szerint. A felhasználó kijelenti továbbá, hogy Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.-t és/vagy egy vagy több kapcsolt vállalatát (a továbbiakban együttesen „Rijk Zwaan”) nem teszi felelőssé vagy felelőssé a jelen Weboldalon található információkért, ajánlásokért és/vagy tanácsokért. Rijk Zwaan weboldalának használata a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása nélkül nem engedélyezett.

Rijk Zwaan weboldalak használatának Általános Feltételei

 

 1. Ezt a weboldalt a legnagyobb gondossággal állítottuk össze, azonban a jelen weboldalon közzétett vagy hivatkozott információk, többek között - de nem kizárólagosan - fajtaleírások, termesztési tanácsok és/vagy (egyéb) technikai tanácsok a jogsértésmentességre, kompatibilitásra vagy biztonságra vonatkozó bármiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül teljesek és pontosak, valamint alkalmasak a weboldal felhasználója által megadott célra. Rijk Zwaan továbbá nem garantálja, hogy a Weboldal működése megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy, hogy a weboldal vagy hozzáférést biztosító szerver mentes a vírusoktól vagy bármi más káros vagy romboló hatású dologtól.
 2. Rijk Zwaan nem vállal semmilyen felelősséget a jelen weboldal használatából közvetlenül vagy közvetve eredő károkért, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen weboldal használatából közvetlenül vagy közvetve eredő következményes károkat vagy elmaradt hasznot, üzleti veszteséget, lehetőség-kiesést, illetve a számítógépes hardverben, szoftverben és/vagy adatokban bekövetkező következményes károkat, kivéve, ha Rijk Zwaan részéről szándékos vagy súlyos gondatlanságról van szó.
 3. Rijk Zwaan fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt a weboldalt és annak tartalmát, beleértve Rijk Zwaan weboldalainak használatára vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket. Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen módosítások esetleges következményeiért. Kizárólag Rijk Zwaan jogosult ezt a weboldalt módosítani.
 4. Ez a weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket vagy hivatkozásokat. Mivel Rijk Zwaan nem felügyeli a harmadik felek weboldalainak tartalmát, Rijk Zwaan nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldaláról közvetlenül vagy közvetve származó információkért.
 5. Ez a weboldal tartalmazhat olyan fajtákra vonatkozó hivatkozásokat, amelyek egy adott országban nem kaphatók. Az ilyen hivatkozások semmilyen körülmények között nem jelentik azt, hogy Rijk Zwaan az adott fajtát az adott országban értékesíteni fogja vagy értékesíteni kívánja.
 6. A weboldal és annak tartalma (beleértve, de nem kizárólagosan a weboldal arculatát, szövegét, grafikáját és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szoftvert és forráskódot), minden szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjog Rijk Zwaan tulajdonát képezi, Rijk Zwaan számára licencben van biztosítva vagy Rijk Zwaan a törvény által megengedett más módon használja. Rijk Zwaan előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a tartalom nem tölthető le, nem másolható, nem reprodukálható, nem továbbítható, nem tárolható, nem értékesíthető és nem terjeszthető. Ez nem vonatkozik a honlap oldalainak letöltésére, másolására és/vagy kinyomtatására kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú otthoni használatra.
 7. A weboldal felhasználója saját maga felelős a weboldalon keresztül megosztott és/vagy elérhetővé tett információkért (ha van ilyen). Ennek során a weboldal felhasználója garantálja, hogy jogosult az ilyen információk megosztására és/vagy hozzáférhetővé tételére a weboldalon keresztül, és hogy az említett információ nem:
 • valótlan, pontatlan vagy félrevezető;
 • sérti a hatályos törvényeket vagy jogszabályokat, illetve harmadik felek (szellemi tulajdon)jogait;
 • káros, fenyegető, rágalmazó, megfélemlítő, rasszista vagy sértő;
 • személyekre vagy tulajdonra káros, és/vagy;
 • zavarja a weboldal megfelelő működését bármilyen módon;

valamint, hogy a Felhasználó kártalanítja Rijk Zwaan-t harmadik felek minden ezzel kapcsolatos követelésével szemben.

 1. Rijk Zwaan kereskedelmi célokra gyűjthet a weboldal felhasználói által megosztott és/vagy rendelkezésre bocsátott információkat, beleértve, de nem kizárólagosan a termesztésre és cikkcsoportokra vonatkozó adatokat. Arra az esetre, ha ezek az adatok a felhasználók személyes adatait tartalmazzák, megjegyezzük, hogy Rijk Zwaan nagy hangsúlyt fektet a felhasználók személyes adatainak védelmére és biztonságára. A vonatkozó információkat Rijk Zwaan mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
 2. Rijk Zwaan weboldalainak használatára vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételekre Hollandia törvényei az irányadók. Minden jogvitában a hollandiai Hágai Bíróság jár el. Rijk Zwaan azonban fenntartja a jogot, hogy a weboldal felhasználóját azon ország bírósága elé idézze, ahol a felhasználó székhelye található, illetve, ahol a felhasználónak valós és tényleges ipari vagy kereskedelmi telephelye van.

 Rijk Zwaan weboldalak használatának Általános Feltételei, 2022. január 25-i verzió.Az eredeti angol verzió az irányadó (www.rijkzwaan.com).